ikke nogen

ikke nogen
no, nobody

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • nogen — no|gen pron., itk. noget, pl. nogle el. nogen (i betydningen ‘nogen som helst’); nogen sinde el. nogensinde; nogen tid; nogen som helst; ikke nogen ting; noget som helst; noget nær; han er noget fræk; nogle og tyve år; der sad nogle børn i… …   Dansk ordbog

 • § 49. Komma eller ikke komma — (1) HOVEDREGEL: FAST SLUTKOMMA, VALGFRIT STARTKOMMA Der skal normalt altid sættes slutkomma efter en ledsætning (se dog punkt 2.b og punkt 6 nedenfor), hvorimod det som hovedregel er valgfrit om man også vil sætte startkomma foran ledsætningen… …   Dansk ordbog

 • WTO — (World Trade Organisation, Verdenshandelsorganisationen) (1995 ), international organisation til fremme af frihandel. Historie I starten af 1930 erne opstod der økonomiske kriser og massearbejdsløshed i mange lande. Landene reagerede ved at… …   Danske encyklopædi

 • Gravand — Gravanden er 61 cm. Den er en fredet fugl i Danmark, og derfor er den blevet en meget almindelig ynglefugl. Den graver huller til reder i brinker og skrænter, men den kan også ruge i kaninhuller og rævegrave, selvom der stadig er kaniner eller… …   Danske encyklopædi

 • Spættet sæl — er den almindeligste sæl i de danske farvande. Der findes omkring 4.000 af dem. Sælen hører meget fint, og den kan høre lyd op til 60.000 Hz. Mennesket kan kun høre op til 20.000 Hz. Den får ikke vand, i ørerne ved dykning, for den kan lukke… …   Danske encyklopædi

 • Atomkraft — er betegnelsen for den energi der skyldes processer i eller mellem atomkernerne, i modsætning til frigjort kemisk energi, der beror på bindingsforhold og omlejringer mellem elektronerne. Der er to grundlæggende former for Atomkraft: Fission og… …   Danske encyklopædi

 • Hilde Levi — ( 9. maj 1909 † 26. juli 2003), dr. phil. Hilde Levi, der var af jødisk afstamning, fik en doktorgrad i kemi og fysik ved Universitetet i Berlin i 1934. Nazisternes dominans i Tyskland gav hende ikke nogen fremtid der og hun fik gennem… …   Danske encyklopædi

 • Ionosfæren — Er egentlig ikke nogen sfære, men mere en elektrisk ladet region i den øvre atmosfære. Den begynder i mesosfæren og strækker sig opad ind i termosfæren. Her findes store koncentrationer af ioner og frie elektroner, og det er også her polarlysene… …   Danske encyklopædi

 • Sagnkonger — Der er ikke nogen jævn overgang fra Sagnkongerne til historisk tid. og rækken af sagnkonger forvires af at Danmark/Danernes rige bestod af et stort og flere små kongeriger, særligt i det område der i nutiden er Norge og Sverige, men det er også… …   Danske encyklopædi

 • Stagflation — er et økonomisk begreb der indebærer stigende priser samtidig med, at der er arbejdsløshed og ikke nogen økonomisk vækst (stagnation i produktionen) altså en kombination af dårligdommene i forbindelse med både lavkonjunktur og højkonjunktur …   Danske encyklopædi

 • decideret — de|ci|de|ret adj., deciderede (egentlig, udtalt; udpræget); der findes ikke nogen deciderede butikker i området; det er decideret forkert! …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”